Chateau d'Ax

Handmade in Italy - 70 years of experience

2019

Chateadu d'Ax tạo ra Bộ sưu tập Comfort 3D

2011

350 cửa hàng nhượng quyền Chateau d'Ax trên toàn thế giới.

2005

200 cửa hàng nhượng quyền Chateau d'Ax tại Châu Âu.

1995

Chateau d'Ax mở nhượng quyền thương hiệu, công bố cửa hàng nhượng quyền thương hiệu Ý đầu tiên.

2018

Bộ sưu tập đồ trang sức Sofa.

2006

Chateau d'Ax bắt đầu sản xuất thiết bị nhà bếp Cucina.

2001

100 cửa hàng nhượng quyền Chateau d'Ax tại Châu Âu.

1948

Chateau d'Ax ra đời.

.
.
.
.